Praca ze słowem

Redakcja i korekta tekstów

Liczba stron

Redakcja

Korekta

do 10

10 zł

5 zł

11–44

8 zł

4 zł

powyżej 45

6 zł

3 zł

Podana cena dotyczy jednej strony znormalizowanej = 1800 znaków ze spacjami.

Transkrypcje i copywriting

Transkrypcja – 6 zł/ 1800 zzs

Copywriting – od 15 zł/ 1800 zzs

Ceny copywritingu uzależnione są od tematu oraz rodzaju wymaganego tekstu. 

Podana cena transkrypcji dotyczy spisania treści z nagrań o dobrej jakości odsłuchu. Usługa zawiera jednocześnie podstawową korektę tekstu.

Usługi wirtualnej asystentki

Pakiety
wirtualna-asystentka
wirtualna-asystentka
wirtualna-asystentka

Usługi asystenckie rozliczane są godzinowo. 

Koszt pojedynczej roboczogodziny wynosi 45 zł. 

Wszystkie pakiety są do wykorzystania w ciągu 30 dni.

Pakiety płatne są z góry.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.